Wellness

Národný ústav wellness, Inc (NWI) bol založený v roku 1977 ako Národný ústav wellness, Inc (NWI). Dr Bill Hettlerom Co., ktorý zadefinoval základných 6 rozmerov wellnessu:

NWI - spolu s pomocou profesionálnych pracovníkov v oblasti zdravia a wellness na základe rôznorodých výkladov a modelov wellness sa zhodol na nasledovnom:

Pri použití šiestich rozmerov modelu, človek sa dozvie o prepojení jednotlivých dimenzií a ako prispievajú k zdravému spôsobu života. Tento holistický model vysvetľuje:

Uplatnenie wellness prístupu je užitočný v každej ľudskej činnosti. Ako cesta k optimálnemu osobnostnému rozvoju, wellness je aplikovaný na niektoré príbuzné odbory, ako je podpora zdravia a holistické zdravie, a zaznamenal rast v tzv. "pomáhajúcich profesiách:" wellness centrá, SPA kúpele, ekologické združenia, občianske združenia, vzdelávacie inštitúcie a pod..

V súčasnosti sa wellness vo svete rozrástol na 8 až 10 dimenzií - aplikácií.