Bio / Organic

Bio má viac významov (z Wikipedie):

ekologické poľnohospodárstvo, certifikované označenie pre produkty ekologického poľnohospodárstva predpona bio-' (z gréckeho "bios" = život) je prvou časťou zložených slov

Čo je to Organické (Ekologické) Poľnohospodárstvo?

Organické (ekologické) poľnohospodárstvo je systém, ktorý bol vyvinutý v Európe dávno predtým, ako sa prejavil negatívny vplyv technologickej revolúcie v poľnohospodárstve. Jeho prvotnou myšlienkou bolo vytvoriť farmu ako systém, ktorý využíva predovšetkým vlastné zdroje a externé zdroje využíva len vtedy, keď je to potrebné a vhodné. Hlavnou ideou organického poľnohospodárstva je selektívne využívanie moderných technológií a zabránenie používania tých prvkov, ktoré sú rizikové alebo spôsobujú poškodenie životného prostredia, alebo ktoré môžu viesť k separácii poľnohospodárskych postupov od prírodného prostredia (Dabbert a i., 2004).

Podľa Urbana, Štrapka a i. je organický produkčný systém zameraný na:

Ako ale tieto podmieny ovplyvňujú kvalitu samotného bioproduktu? Odpovedať na túto otázku je v súčasnosti skutočne ťažké, pretože málo inštitúcií na svete sa venuje konkrétnej výslednej kvality samotných bioproduktov. Napriek tomu ale môžeme počuť od rôznych menej či viac odborných ľudí množstvo ovácií a odporúčaní na adresu bioproduktov.

Organické Potraviny - Význam pre Zdravie

Zdravie a stravovanie sú spojené nádoby - o tom sa už na vlastných skúsenostiach zrejme poučil každý z nás. Mnohí sa tejto pravdy držíme iba v čase choroby, keď sa cítime lepšie, stravovanie ide dolu kopcom...

Stravou podmienené choroby existovali pravdepodobne od nepamäti. Bohužiaľ, aj napriek súčasnému stavu poznania je ich výskyt v dnešnej dobe čoraz častejší. Množstvo detí a mládeže, ktoré vzhľadom na nedostatok pohybu a nesprávnu výživu trpí nadváhou, alarmujúco stúpa. Rovnako pribúdajú aj ľudia, ktorí trpia cukrovkou, rôznymi alergiami a neznášanlivosťou, ako napríklad intoleranciou laktózy alebo gluténu. Dôležitým základom pre fyzické a duševné zdravie je určite kvalitná výživa. Výberom správnej stravy možno výrazne ovplyvniť zdravotný stav a celkovú kondíciu človeka. Medzi vhodné zložky jedálneho lístka nepochybne patria organicky pestované potraviny. Ich produkcia v rozvinutých krajinách v posledných rokoch výrazne stúpa, a to nielen vďaka lepšej chuti, ale najmä zo zdravotného hľadiska. Ľudia si, našťastie, dokážu uvedomiť, že zdravie majú len jedno a jeho hodnota je nevyčísliteľná.

Plnohodnotná a vyvážená výživa by mala byť pravidelná a pestrá, s výrazným zastúpením celozrnných obilninových produktov, zeleniny a ovocia. Jedlá by mali byť pripravené šetrne a chutne, samozrejmosťou je dostatočný prísun tekutín. Pri výbere potravín sa odporúča orientovať sa na organicky pestované potraviny ako produkty ekologického poľnohospodárstva. Majú v porovnaní s bežnými potravinami výrazne nižšiu koncentráciu toxických látok, ako aj väčší obsah vitamínov, minerálov a fytochemikálií, čo nepochybne prospieva zdravotnému stavu človeka. V potravinách pestovaných a vyrábaných klasickou formou veľkovýroby sa totiž požíva čoraz viac chemikálií, ktoré negatívne ovplyvňujú nielen životné prostredie, ale predovšetkým ľudské zdravie.

Návrat k Prirodzeným Podmienkam

Hlavným charakteristickým znakom ekologického poľnohospodárstva je rešpekt k človeku a k prírode. Ekofarmári pri svojej činnosti nepoužívajú priemyselné hnojivá, ochranné chemické prostriedky a ani geneticky modifikované organizmy a hormóny. Zároveň sa v maximálnej miere vyhýbajú týraniu zvierat, pretože ich chovajú v prirodzených podmienkach bez uzavretia v malých priestoroch, venujú im osobitnú veterinárnu starostlivosť a vyživujú ich výlučne krmivami pochádzajúcimi z ekologickej rastlinnej výroby. Ekologicky hospodáriaci poľnohospodári hnoja pôdu kompostom, maštaľným hnojom a zeleným hnojením. Výživu pôdy zabezpečujú aj správnym striedaním plodín v osevnom postupe, vďaka ktorému sú starostlivo vyberané rastliny silné a odolnejšie proti chorobám a škodcom.

Bioprodukty a Biopotraviny

Bioprodukty sú produkty rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ktoré pochádzajú zo systému ekologickej poľnohospodárskej výroby. Zaraďujeme sem obilniny (pšenica, raž), strukoviny, zeleninu, ovocie, mlieko, mäso. Odborné výskumy preukazujú, že v bioproduktoch (najmä v zelenine) je v porovnaní s konvenčnými poľnohospodárskymi produktmi nižší obsah dusičnanov, pričom obsahujú viac dôležitých zložiek pre prevenciu vzniku rôznych chorôb ako horčík, železo alebo vitamín C.

Biopotraviny sú potraviny, ktoré sú vyrobené len z bioproduktov pri použití povolených prídavných látok a iných zložiek. Sú to kvalitné a zdravé potraviny, ktoré sú pripravované čo najšetrnejším spôsobom, čiže bez použitia syntetických konzervačných látok, farbív, dochucovadiel a zdraviu škodlivých postupov, ako je napr. bielenie, ožarovanie, mikrovlnný ohrev, plynovanie, sterilizovanie formaldehydom či ošetrovanie organofosfátmi. Pri výrobnom postupe sa kladie dôraz najmä na to, aby sa v biopotravinách zachovalo čo najviac výživných a životodarných látok, ktoré sú pre ľudský organizmus mimoriadne dôležité a zároveň vytvárajú výbornú chuť, pretože obsahujú menej vody a viac aromatických látok.

Výhody Biopotravín

Kontrolovaná Prírodná Kozmetika

Z histórie poznáme výrobné i rodinné podniky, ktoré sa držali tradičných postupov pri výrobe kozmetických prípravkov, resp. vychádzali z rokmi overených receptúr a napriek daru modernej chémie ponúkali záujemcom len prírodné prípravky. Postupne modernizovali svoje výrobné postupy, zaviedli systémy kontroly surovín i výrobkov tak, aby spĺňali stále prísnejšie kritériá zákonov prijímaných vládami na ochranu spotrebiteľov.

Niektoré sa venovali výrobe tradičnej prírodnej kozmetiky v malom, iné ju vyrábali popri ďalších ekonomických aktivitách umožňujúcich ich existenciu. Obrovský dopyt po všetkom prírodnom od sedemdesiatych rokov 20. storočia v Amerike a od začiatku deväťdesiatych rokov i v západnej Európe, netransparentný prehľad zložiek a výrobných postupov však spôsobili zmätok a dezorientáciu zákazníkov v ponuke prírodnej kozmetiky. Početné označenia natural, bio alebo eko - zvyšovali predajnosť, hoci s prírodným pôvodom mali málo spoločné.

V nemecky hovoriacich krajinách sa po piatich rokoch jednaní preto najvýznamnejší výrobcovia prírodnej kozmetiky dohodli na definícii toho, ktorý prípravok môže niesť označenie prírodná kozmetika. Tí, ktorým záležalo na udržaní kvality prírodnej kozmetiky a jej odlíšení od komerčnej ponuky sa dohodli i na nezávislej inštitúcii, ktorá bude kontrolovať plnenie dohodnutých kritérií. Tak sa na trhu objavili od roku 2001 prípravky označené značkou Kontrolovaná prírodná kozmetika. Systém získal uznanie aj v iných európskych krajinách a v súčasnosti sa k nemu hlásia i zahraniční výrobcovia.

Ak sa rozhodnete pre prípravok označený ochrannou známkou Kontrolovaná prírodná kozmetika, môžete si by istí, že:

Pre spotrebiteľov sú určite zaujímavé aj ďalšie záväzky výrobcov kontrolovanej prírodnej kozmetiky:

Čo je to Bio alebo Organická Kozmetika

Bio (z nemeckého biologische) alebo Organická (z anglického slova Organic) kozmetika získava čoraz väčšiu popularitu. A to nielen vďaka marketingu, ale najmä pre jej skutočné účinky, ktoré oceňujú najmä ľudia s veľmi citlivou alebo inak problematickou pokožkou. Bio kozmetika je vhodná pre všetky typy pokožky, pre jej čistotu ju bez obáv môže používať každý, vrátane ľudí trpiacich alergiami. Približne 60 percent toho, čo si dávame na pokožku, neskôr absorbuje naše telo. Preto by sa do kozmetických výrobkov mali používať len tie najčistejšie ingrediencie. Organické a prírodné zložky sú oveľa efektívnejšie ako chemické deriváty z ropy, či vosky a iné syntetické doplnky nachádzajúce sa v bežných kozmetických výrobkoch, ale zároveň pracujú v harmónii s pokožkou a telom. Z dlhodobejšieho hľadiska napomáhajú aj prirodzenému procesu hojenia a regenerácie.

Ingrediencie v Bio (Organickej) a Prírodnej Kozmetike

Bio (Organická) Kozmetika

prísady použité v takejto kozmetike sú vypestované bez pesticídov a podľa prísnych predpisov kontrolných inštitúcií, ktoré vydávajú povolenia na ich pridávanie do výrobkov s označením "organic" alebo "bio". Prírodné prísady môžu byť použité v nezmenenej forme, zväčša sú však spracované, upravené a zmiešané s inými ingredienciami najmä v záujme predľženia doby použitia výrobku ale aj v záujme efektívnejšieho pôsobenia niektorých zložiek na daný typ pokožky.

Bežná prírodná kozmetika

ak sledujeme reklamu na kozmetiku alebo zaostríme v supermarkete, drogérii, či lekárni na kozmetické výrobky, zistíme, že veľká väčšina výrobkov obsahuje aj prírodné zložky. Napriek tomu majú ďaleko od prírodných. V súčasnosti rastie dopyt po organických a skutočne prírodných prípravkoch a priemysel reaguje sloganmi vyrobené na prírodnej báze, alebo obsahuje prírodné zložky. Ale na rozdiel od organickej kozmetiky, ktorá musí prejsť testovaním a certifikáciou na základe dodržania prísnych kritérií, na akoby prírodnú kozmetiku sa nevzťahujú žiadne striktné predpisy. Samotný pojem prírodný nie je legislatívne ošetrený. Napríklad vo Veľkej Británii slovo "prírodný" môže byť použité na akomkoľvek výrobku, ktorý obsahuje len 1 percento ingrediencií získaných z prírody.*

*(Slovenská legislatívna pojmy bio/prírodná kozmetika neupravuje.)

Ak nakupujete kozmetiku na prírodnej báze alebo obsahujúcu prírodné zložky, odporúčame vám preštudovať si jej zloženie. Ak výrobok obsahuje niektorú škodlivú zložku, uvedenú na konci tohto príspevku, tak jednoznačne nie je prírodný.

Certifikácia Bio (Organickej) Kozmetiky

Certifikácia organickej kozmetiky zaručuje zákazníkovi výnimočnú kvalitu a ponúka istotu, že dostanete produkt, ktorý neobsahuje zbytočnú chémiu. Všetky certifikované produkty sú označené symbolom organizácie, ktorá daný výrobok certifikovala. Každá krajina má svoju vlastnú organizáciu, alebo organizácie, ktoré výrobky prísne testujú a certifikujú. Slovenská spoločnosť OrganiCare vám ako prvá prináša kozmetické výrobky firiem Raw Gaia a Trevarno z Veľkej Británie, ktoré sú certifikované britskými inštitúciami, ako napríklad "Soil Association", "Vegan Society" a "The Organic Farmers & Growers", ktoré garantujú, že všetky certifikované výrobky obsahujú organické ingrediencie a neobsahujú chemikálie ako parabény a ftaláty. Obe firmy takisto patria medzi etických výrobcov, dodržujú princíp tzv. fair trade a snažia sa minimalizovať negatívny dopad výrobneho procesu na životné prostredie.

Bio Kozmetika ako životný štýl

Stále viac výskumov potvrdzuje, že značné množstvo chemických látok používaných v bežnej kozmetike môže mať napríklad karcinogénne účinky alebo negatívne pôsobiť na hormonálny systém. Množstvo výrobcov organickej kozmetiky má preto jednoznačné pravidlá a zákazníci majú právo vedieť, čo daný výrobok obsahuje a do akej miery je organický. Pre tých, ktorí uprednostňujú holistický prístup (celostný) ku kráse, zdraviu a celkovému životnému štýlu, je používanie organickej kozmetiky dobrovoľnou voľbou, ktorú robia často na základe vlastnej negatívnej skúsenosti s účinkami bežných kozmetických výrobkov spôsobujúcich podráždenie pokožky, vyrážky či ekzémy.

Účinky organických produktov však nemusia byť viditeľné po prvom použití, vaša pleť sa na začiatku môže aj zhoršiť, ako dôsledok vylučovania toxínov nahromadených používaním bežných výrobkov, napríklad na báze minerálneho oleja. Avšak dlhodobé používanie organickej kozmetiky spolu so zdravým životným štýlom prispeje ku kráse a čistote vašej pokožky. Pri výbere výrobku organickej kozmetiky vám odporúčame preštudovať si jeho zloženie a overiť si či je vhodný pre váš typ pleti alebo problém ktorým trpí.

Prečo teda používať certifikovanú Bio (Organickú) Kozmetiku?

Bio kozmetika je vyrábaná len z čistých prírodných látok (bez použitia pesticídov) - teda z rastlinných extraktov a olejov, kvetovej vody i esenciálnych olejov s vysokým obsahom minerálov, vitamínov, antioxidantov a esenciálnych mastných kyselín. Čisté, prírodné látky majú trvalejšie, regenerujúce a hydratujúce účinky na pokožku.

Až 60 % toho, čo aplikujeme na náš najväčší orgán pokožku sa vstrebáva do tela (na tomto princípe pracujú napr. hormonálne či nikotínové náplaste) .

Väčšina kozmetických prípravkov proti starnutiu pokožky drasticky ovplyvňuje štruktúru pleti. Tým pokožka stráca prirodzenú obranyschopnosť a je omnoho viac vystavená vonkajším vplyvom - toxickým látkam v ovzduší, solárnej radiácii, či UV žiareniu. Dôsledkom je vyššie riziko rakoviny kože.

Syntetické látky, ktoré každá bežná kozmetika obsahuje, sa v ľudskom tele prirodzene nevyskytujú. Preto ich organizmus ani nevie spracovať. Alergické reakcie tak môžu byť prirodzeným následkom dlhodobého a každodenného používania kozmetických prípravkov s vysokým obsahom chemických látok.*

Medzi Bio kozmetikou a kozmetikou označenou ako prírodná je zásadný rozdiel. Označenie prírodná nezaručuje nepoužitie chemických látok. Výrobok označený obsahuje prírodné zložky či vyrobený na prírodnej báze môže byť použitý na produkte s len 1% obsahom ingrediencií získaných z prírody.**

Skutočné použitie prírodných a neškodlivých ingrediencií zaručuje certifikácia, ktorej sa Bio kozmetika musí podrobiť.

Používaním Bio kozmetiky nielen robíme niečo pre svoje zdravie ale navyše aj šetríme, keďže ju stačí používať v malom množstve.

Bio kozmetika nie je testovaná na zvieratách.

Jej používaním podporujete aj udržateľný rozvoj životného prostredia.

*(Najnebezpečnejšie škodlivé látky bežne sa vyskytujúce v kozmetike sú parabeny, ftaláty, minerálny olej a ropné deriváty, bisabol, AHA a BHA kyseliny, limonen, sodium lauryl sulphate (SLS), triclosan, DEA, TEA, geneticky modifikované ingrediencie, syntetické vône a farbivá.)

**(Vzťahuje sa na legislatívu v UK. Slovenská legislatívna pojmy bio/prírodná kozmetika neupravuje.)

Prehľad najčastejšie používaných škodlivých ingrediencií vyskytujúcich sa v bežnej pleťovej, telovej kozmetike a dekoratívnej, ktorým odporúčame, pokiaľ je to možné, sa vyhýbať

Parabény:

používajú sa ako konzervačné látky vo veľkom množstve v bežnej aj v luxusnej telovej a pleťovej kozmetike. Parabény pracujú na báze blokovania, resp. potláčania aktivity enzýmov. Zvyšky parabénov sa našli v tkanive ľudských prsníkov, ale spojenie s rakovinou prsníkov nebolo zatiaľ potvrdené. (1) Je dokázané, že parabény majú estrogénny efekt (dokážu imitovať hormóny). Špeciálne propyl parabén má značne negatívny vplyv na mužské reproduktívne orgány znižuje produkciu spermií. (2)

Sodium Lauryl Sulphate (SLS):

je to saponát, nachádza sa v 90% bežných šampónov, vrátane detských, v zubných pastách, sprchovacích géloch a kúpeľových prísadách. Pridáva sa kvôli tvorbe peny. Je to leptavé čistidlo, ktoré môže spôsobovať podráždenie pokožky, očí a povrchu hlavy. Podľa britskej Women's Environmental Network existujú dôkazy, že SLS má negatívne účinky na reproduktívny a imunitný systém a môže poškodzovať pečeň. (3)

Minerálny olej a ropné deriváty používané ako ingrediencie:

minerálny olej je derivát surovej ropy a vo veľkom množstve sa nachádza v bežných kozmetických výrobkoch, vrátane detských olejov, kúpeľových prípravkoch a telových mliekach. Na pokožke vytvára mastný film, čo na začiatku používania zanecháva príjemný pocit hebkosti. Časom sa však kvalita pleti zhoršuje, prípadne sa začnú tvoriť kožné problémy, ako sú napríklad ekzémy - keďže pokožka neprepúšťa kyslík a to spôsobuje zadržiavanie toxínov. Petrochemikálie používané v kozmetike, vrátane propylén glycolu, SD alkoholu a benzénu sú toxické. Napríklad benzén sa používa ako rozpúšťadlo vo farbách a lakoch na nechty, je toxický aj v malom množstve a má karcinogénne účinky. (4) Propylén glycol vysušuje pokožku a môže spôsobovať kontaktnú dermatitídu. (3)

DEA (Diethanolamine), TEA (triethanolamine):

sú bezfarebné tekutiny, alebo môžu byť vo forme kryštalického alkoholu. Používajú sa ako rozpúšťadlo, emulzifikátor, alebo saponát (zvlhčovací prvok). V kozmetických výrobkoch reagujú ako zmäkčovadlo. Problém vzniká, ak sa kombinujú s ingredienciami, ktoré reagujú ako nitrosating prvok (napr. 2-bromo-2-nitro-propane1,3-diol), alebo sú kontaminované dusičnanom sodným. (5) Aj keď neexistuje dôkaz spojitosti s rakovinou, výskumy dokumentujú, že tieto prvky sú karcinogénne u zvierat. (6)

GM (geneticky modifikované) ingrediencie:

GM sú stále horúcou témou rôznych diskusií, zatiaľ však neexistujú dostatočne validné testy, ktoré by zhodnotili celkový efekt GM na ľudský organizmus. Napriek tomu sú k dispozícii štúdie, ktoré potvrdzujú signifikantný negatívny efekt niektorých GM plodín na biologickú diverzifikáciu.

Ftaláty (DBP / DMP / DEP):

Ftaláty sú skupinou esterov kyseliny ftalovej a využívajú sa najmä v rozmanitých priemyselných a spotrebiteľských aplikáciach ako zmäkčovadlo polymérov, prevažne PVC (polyvinylchloridu). Avšak používajú sa aj v kozmetickom priemysle - nachádzajú sa v rúžoch na pery, lakoch na nechty a sprejoch na vlasy, najmä v kozmetických produktoch vyrábaných mimo EU. Ftaláty sa ako ingrediencie často neuvádzajú na etiketách kozmetických výrobkov a bývajú zahrnuté pod názvom parfém/fragrance. Majú dokázateľný nepriaznivý účinok na hormonálny systém znižujú plodnosť a zapríčiňujú chybný vývoj mužských plodov. (3) DEHP a DBP sú podľa smernice EU 67/548/EHS, o klasifikácii a označovaní nebezpečných látok, zaradené medzi reprotoxické látky.

Syntetické vône:

aj keď nie sú jednoznačné dôkazy, že parfémy vyvolávajú alergie, deti sú viac senzitívne na syntetické vône a môže sa u nich rozvinúť alergická reakcia. (6) Najnovšia štúdia americkej Environmetal Working Group potvrdila, že bežne používané parfémy a toaletné vody obsahujú zhruba 14 skrytých chemikálií, ktoré nie sú uvedené na obale. Medzi týmito chemickými látkami sa nachádzajú aj také, ktoré súvisia s narušením hormonálneho systému a alergickými reakciami a veľa ďalších látok, ktoré ešte neboli testované z hľadiska zdravotného rizika. (7)

Syntetické farbivá:

rovnako ako syntetické vône, aj farbivá môžu vyvolať alergickú reakciu, alebo podráždenie pokožky. Niektoré farby boli asociované s hyperaktivitou. (4)

Kyseliny glykolové a jej deriváty sú zname aj ako Alpha Hydroxid Acids (AHAs):

používajú sa ako ingrediencie vo výrobkoch na exfoliáciu pleti, nakoľko dokáže preniknúť veľmi rýchlo do pokožky a prispieť k zmene jej štruktúry čím urýchľuje proces penetrácie aj u iných chemických ingrediencií. Nachádzajú sa v krémoch, mliekach, maskách, exfoliačných a akné produktoch. AHAs možu spustiť reakcie imunitného systému, ktoré sa prejavia svrbením, sčervenaním a pálením pokožky, prípadne sa objavia pluzgiere. Sú sentitívne na slnečné svetlo čím zvýšujú riziko spálenia pokožky a rakoviny kože. Napr. propylén glykol môže spôsobiť iritíciu pokožky pri koncentrícii 2% a menej napriek tomu sa používa v kozmetike v oveľa vyšších koncentráciach. (8)

Bisabolol:

je derivát z harmančeka a v kozmetike sa používa sa ako syntetická vôňa a zvlhčovač pokožky v prípravkoch po holení, hydratačných krémoch, ochranných UV krémoch a rúžoch na pery. Rovnako ako AHAs je urýchlovačom penetrície iných ingrediencií do pokožky. Može spôsobovať iritíciu pokožky a jej sčervenanie. (8)

BHA (Butylated hydroxyanisole):

sa používa ako konzervačná prísada do make upu, čistiacich mliek a proti vráskových hydratačných krémov. BHA sa bežne používa aj v medcinských výrobkoch napr. isotretinoin resp. Accutane/Roaccutane. Niekoľko výskumných štúdií potvrdilo karcinogenné účinky BHA u mužov v podobe testikulárnej rakoviny a zníženia plodnosti a ich imitujúce vlastnosti ženského hormonu estrogen. Účinky na pokožke sa môžu prejaviť svrbením, pálením, žihľavkou a pluzgierami. (10)

Zdroj: internet
1. www.wen.org.uk
2. www.thecosmeticsite.com/news/news_industry.html
3. www.ewg.org/notsosexy
4. Mellowship, D. (2009) Toxic Beauty: How hidden chemicals in cosmetics harm you
5. Darbe, P.D. (2003) Underarm Cosmetics & Breast Cancer
6. Epstein, S. (2006) Unresonable Risk: How to Avoid Cancer from Cosmetics and Personal Care Products.