Čo je Wellness?

Termín wellness pochádza z anglického spojenia well-being, tzn. cítiť sa dobre, byť v súlade sám so sebou, pestovať kultúru tela, ducha a mysle.

Laicky by sa dalo povedať, že je to štýl života, ktorý smeruje ku kvalitatívne čo najvyššej fyzickej a duševnej pohode cez celostnú starostlivosť o človeka a pozitívny prístup ku životu. Cieľom wellness je najmä to, aby sa človek cítil dobre a aby v rámci možností zabránil procesu starnutia. Podľa posledných štúdií môžeme svoje zdravie z 80% ovplyvniť práve spôsobom nášho života a správnou životosprávou. Štyri hlavné piliere welllness tvoria:

(Takto zadefinovaný wellness má vo svete názov medicínsky wellness, tento pojem prevzala ČR a SR, a ja osobne ho považujem len za jednu z dimenzií wellnessu.)

Hnutie wellness vzniklo v Spojených štátoch v podstate ako revolta proti fitness. Prevádzkovatelia wellness centier sú toho názoru, že chronicky prepracovaný človek viac ocení skôr umiernený pohyb a vonnú relaxačnú kúpeľ ako hodinovú drinu s činkami alebo na spinningu. Wellness sa od fitness líši celistvou starostlivosťou. Zatiaľ čo fitness sa zameriava predovšetkým na telo človeka, krásu jeho svalov a jeho fyzickou kondíciu, wellness zdôrazňuje aj starostlivosť o mentálne zdravie duše a ducha. Do Česka (a Slovenska) dorazil boom wellness s niekoľkoročným oneskorením. Pri výbere wellness by sme mali byť ale v našich podmienkach opatrní. Často sa totiž pod hlavičkou welllness skrýva klasické fitcentrum, obohatené maximálne o masáže či kozmetický salón.

Zdroj: wellness noviny.cz

Situácia na Slovensku je neutešená. Chýba jasne zadefinovaná koncepcia wellness ako filozofie životného štýlu a jej uvedenie do praxe (wellness centrá).

S úctou

Natália Berghauerová