Wellness Slovník

Relaxácia

povolenie, zmiernenie; ochablosť, uvoľnenie svalov; pokles napätia, celkové fyzické a duševné uvoľnenie

Relaxácia je psychická činnosť zameraná na dosiahnutie harmónie tela, duše a ducha. Jej cieľom je, aby spútané energie dokázal človek oslobodiť a zmenou vnútorného prežívania dosiahol zmenu v správaní, vo výkone. Z psychologického hľadiska nie je náhodné, kde sa daná energia nahromaďuje, má informačný náboj a jej konkrétnym vyjadrením sú psychosomatické ochorenia.

Ako žijeme? Je náš život kvalitný? Co všetko môže podmieniť kvalitu nášho života? K tomu, aby sa človek cítil dobre, nestačí mať iba kvalitné materiálne veci, potrebuje aj psychickú pohodu. Akými rôznymi spôsobmi to môže dosiahnuť a čo všetko ho ovplyvňuje, bolo by zdlhavé vymenovať. V tejto prednáške sa zameriame na relaxáciu. Môže relaxácia vplývať na kvalitu života? A čo je relaxácia?

Psychologickým ponímaním relaxácie je psychická činnosť zameraná na dosiahnutie harmónie tela, duše a ducha. Samotný pojem relaxácia pochádza zo stredoveku a v starofrancúzštine znamená: vypustiť väzňa. Jej cieľom.je, aby energie, ktoré drží človek spútané, dokázal oslobodiť. Znamená to dvojité puto, pretože z nejakého dôvodu určitú energiu potlačí, ktorá sa takto stráca. Spútaný nie iba väzeň, ale aj žalárnik. Takto nahromadená energia sa ukladá v konkrétnej časti tela. Cieľom nácviku relaxácie je naučiť sa reč vlastného tela a oslobodenie energie. Z psychologického hľadiska nie je náhodné, kde sa daná energia nahromaďuje, má informačný náboj ajej konkrétnym vyjadrením sú psychosomatické ochorenia. Keď je človek dostatočne relaxovaný, nenaštve sa tak ľahko, je tolerantnejší, znesie viac frustrácie, ľahšie nachádza riešenia aj v konfliktových situáciách, je odolnejší voči stresu. Ten, kto pravidelne relaxuje, už po mesiaci cvičenia má zmenené energetické pole, jeho aura je silnejšia, je veselší a pokojnejší.

Relaxačné metódy vychádzajú z poznatkov o vzájomnej súvislosti medzi troma faktormi: psychickou tenziou, funkčným stavom vegetatívnej nervovej sústavy a napätím kostrového svalstva. Keďže tónus kostrového svalstva je možné vôľou meniť, je tu daná možnosť využiť zámernú svalovú relaxáciu kdosiahnutiu psychického uvoľnenia a k ovplyvneniu aj orgánových funkcií riadených vegetatívnou nervovou sústavou. Relaxačné techniky sú väčšinou založené na pravidelných cvičeniach, ktorými sa klient učí regulovať niektoré svoje vegetatívne funkcie a procesy. Táto autoregulácia má väčšinou charakter ukľudňujúci, niekedy však tiež charakter uspávajúci alebo naopak: aktivizujúci. Je to metóda krátkych, ale pravidelných, postupných fyziologicky racionálnych cvičení zameraných na rozvoj schopnosti navodiť si pomocou koncentrácie pozornosti na určité formulky stav príjemného hlbokého uvoľnenia a pokoja.

Postupné uvoľňovanie jednotlivých častí tela vedie k celkovému uvoľneniu organizmu a to tak po stránke fyzickej ako aj po stránke psychickej. Jej cieľom je všeobecné preladenie organizmu.Ak sa teda pozeráme na psychosomatiku ako symbolickú reč tela, telesný (zdravotný) problém je vyjadrením psychického problému. Spoznanie reči tela vedie k predchádzaniu ochorení. V relaxácii sa nacvičuje uvoľnenie, tiaž a teplo celého tela, krvný obeh, srdce, dýchanie, zažívací trakt, pohlavné orgány a hlava, pričom sa sleduje, kde a čo signalizuje. Rodíme sa s celostnosťou alebo s možnosťou celostnosti, a to, čo zažívame, naučíme sa, slúži k naplneniu tejto možnosti. Prácne sa pokúšame vypracovať túto základnú jednotu, a zároveň ju chrániť zabezpečením harmónie medzi všetkými jej elementmi. Najvyšším cieľom života jeoptimálny vývoj k celostnosti osobnosti.

Naša evolučná minulosť vytvára nielen isté predobrazy našich tiel, ale aj našich osobností. Tieto obrazy sú záznamy spoločných zážitkov, ktoré sa opakovali v nespočetných generáciách. My nededíme špecifické spomienky alebo myšlienky. Čo dedíme, je predispozícia alebo pohotovosť k istým ideám. Ludia sa narodili s možnosťou trojdimenzionálneho videnia sveta, ale stávajú sa toho schopnými až prostredníctvom zážitkov a cvičenia. Podobne sa rodíme s možnosťou vnímať, myslieť a cítiť istým spôsobom a táto možnosť sa naplňa pomocou našej osobnej skúsenosti.

Zdroj: Katarína Hadasová

Význam pojmov SPA THALASSO

Čo znamená thalassoterapia?

Thalassoterapia:

Predstavuje kombinovanú liečebnú metódu, pri ktorej sa pod odborným dohľadom aplikujú procedúry založené na blahodarných účinkoch produktov z morského prostredia: morská voda, morské bahno, morské riasy, piesky a všetky iné výťažky ostatných zložiek mora.

Thalassoterapia a termalizmus:

Používajú sa rovnaké techniky - kúpele, sprchy, zábaly, avšak termalizmus alebo kryoterapia používa vodu z prameňa, nikdy nie morskú vodu.

Thalassoterapia a balneoterapia:

Balneoterapia používa bežnú vodu, bez liečebných účinkov, iba pre svoje blahodárne pôsobenie a pohodlie v zariadeniach slúžiacich na revitalizáciu fyzických a psychických síl, ako i na rôzne rehabilitačné účely.

Čo znamená SPA?

SPA latinsky Sanitas pro Aqua - alebo "Zdravie cez vodu."

V tejto súvislosti SPA môže predstavovať - oddych na morskom pobreží, kúpeľnú starostlivosť, relaxačný pobyt v aqua parkoch, hydromasážne a iné vodné procedúry v profesionálnych zariadeniach, parné sauny a pod. Nové trendy v SPA prinášajú nové možnosti využitia liečivej sily vody na regeneráciu fyzických i psychických síl.

Pohyb

Organizmus človeka je postavený na 5-tich základných pilieroch, ako je dýchanie, voda, strava, myslenie a pohyb. Všetky musia byť v harmónii. Vďaka nim sa človek udržuje pri živote, obnovuje si životnú energiu a dožíva sa dlhého veku. Život sa skomplikuje, ako náhle jedna z týchto potrieb nie je primerane uspokojovaná.

Jednou z nich je práve pohyb. Pohyb je všeobecný pojem pre rôzne druhy činností.

Druhy pohybu

Jeden druh pohybu je predpokladom pre vznik a prítomnosť iného druhu pohybu a sú dokonca aj na seba závislé. Pohyb sa uskutočňuje v určitom priestore a čase a je dokonca súčasťou hmoty.

Energia

Na to aby sa pohyb mohol uskutočňovať, a aby sa mohol premieňať z jedného druhu na iný druh, potrebuje zdroj energie (energia = čchi). Vonkajšia energia obklopuje zem a vnútorná energia jej dodáva život. Všetko pochádza z energie (čchi). Život človeka závisí na energii. To znamená, že celý život a existencia hmoty sa odvíja od existencie energie.

Tak ako pohyb aj energia má niekoľko foriem:

Energia predstavuje pohyb a tiež sa premieňa z jednej formy na inú. Je to dynamická sila, ktorá koluje našim organizmom a jej prúdenie je nepretržité. Pre niekoho je prijateľná idea, že slovo život je zameniteľné so slovom energia. Rozdiel medzi týmito pojmami je taký jemný, že sa nedá bežnému človeku ani vystihnúť. Život je známkou prítomnosti energie v organizme. Bez energie nie je možná akákoľvek činnosť, ktorú spájame s pojmom život, či je to reč, dýchanie, spánok, myslenie, čítanie, písanie, jedenie, počúvanie atď. Energiu (život) potrebujú všetky naše orgány, či už ide o činnosť a funkciu viditeľnú alebo neviditeľnú. Napr. procesy látkovej výmeny v každej bunke by neprebiehali, keby bunke chýbala potrebná energia. Energia je neoddeliteľnou súčasťou hmotných štruktúr tela a všetko čo súvisí s anatómiou tela.

Telesné cvičenia

Život človeka je teda úzko spojený s pohybom. Ak by sme telo zbavili pohybu budú nám atrofovať svaly, a ak zanedbáme niektoré základné pohyby bude sa nám telo pozvoľna oslabovať. Práve tieto skutočnosti nútia každého z nás zamyslieť sa nad sebou a potrebou vybrať si pre svoje telo tú najsprávnejšiu formu pohybu (telesného cvičenia). Hovorí sa, že človek by mal aspoň 3 až 4 krát do týždňa po 1 1,5 hodine absolvovať nejaké telesné cvičenie v rozumnej forme. A práve to je kameň úrazu. Vybrať si telesné cvičenie v tej najprípustnejšej forme nie je pre nás až také jednoduché.

Poznáme telesné cvičenie, o ktorom by sa mohlo povedať, že toto je tá najvhodnejšia forma pohybu pre nás?

Prvý pohľad

Telesné cvičenie z bežného pohľadu stimuluje naše telo k produkcii látok nazývaných endorfíny (hormóny šťastia). Endorfíny sú látky ktoré vplývajú na mozog a to má za následok zlepšenie nálady a zmenšenie bolestí. Väčšina ľudí sa po cvičení cíti pokojne, uvoľnene a šťastne, pokiaľ to robí v rozumnej miere.

Medzi klasické telesné aktivity môžeme zaradiť bicyklovanie, plávanie, futbal, basketbal, volejbal, tanec, tenis, beh, chôdza po schodoch a rôzne iné aerobne aktivity, pri ktorých sa zvyšuje práca srdca a v dôsledku toho sa stáva srdce silnejším. Ak sa k telesným cvičeniam pridá aj správne vyvážené stravovanie, sme na najlepšej ceste udržať si perfektnú vyšportovanú krásnu postavu. Strava sa podieľa až 70 % na našej postave a až zvyšok tvoria telesné cvičenia. Pri tomto spôsobe telesných cvičení musíme prihliadať aj na zdravotný stav.

Druhý pohľad

Joga ako telesné cvičenie, je výborné na zlepšenie stavu chrbtice a udržanie kondície (asány). Joga nepodceňuje telo. Pripisuje mu vážnosť, dôležitosť a úctu. Hovorí sa, že duša bez tela je ako vták bez krídiel. Jogín považuje svoje telo za dar, ktorý mu má slúžiť vo všetkých chvíľach života ako určitá forma seba zdokonaľovania. Zanedbávanie tela, jeho zapieranie, zmýšľanie o ňom ako o niečom nízkom, je zapieranie života.

Duševné žije cez telo a potreby tela treba rešpektovať. Všetko je prepojené s duchovným vedomím. Nikto nie je schopný určiť, kde sa končí telo a začína myseľ a kde sa končí myseľ a začína číre vedomie. Preto jogín nezanedbáva telo ani myseľ, ale starostlivo ich opatruje a zveľaďuje. Nepovažuje ich za prekážku alebo príčinu svojich nezdarov, ale za prostriedok pokroku. Práve pomocou tela sa učí prvým krokom v sústredenosti, pestovaní vytrvalosti, pevnej vôle a sebaovládaniu.

Telesnými cvičeniam (asánmi) sa dosahuje:

Každodenný život nám prináša stále menej a menej pohybu. Pozor! Nestačí hocijaký pohyb napr. fyzická práca alebo jednostranné zaťaženie organizmu nejakým špecializovaným športom. Tie nám skôr či neskôr môžu spôsobiť zdravotné problémy. A aby sme týmto problémom vedeli predchádzať je tu joga so svojimi telesnými cvičeniami na zlepšenie stavu chrbtice a činnosti vnútorných orgánov.

Pri cvičení jogy musíme prihliadať aj na zdravotný stav cvičiaceho to znamená, že sú tu obmedzenia, pretože niektoré asány nemôžu cvičiť všetci a taktiež sú tu polohy a pohyby, ktoré si niekedy vyžadujú dobrú kondíciu cvičiaceho jógu, i keď sa vždy začína od najjednoduchších a dopracujeme sa k dokonalosti postupne. Ak zdravotný stav nebráni, tak jogu môže cvičiť pomerne každý.

Tretí pohľad

Tao cviky ( vnútorné cviky pre zdravie) sú pravým opakom obvyklého telocviku. Obvyklé fyzické cvičenia, či športy nám umožňujú dosiahnuť telesnú krásu, ale často na úkor svojich energetických rezerv vnútorných orgánov a o to sme potom viacej vystavení najrôznejším chorobám a nebezpečenstvu predčasného starnutia organizmu. Únava, stres, námaha, bolesť a nezvyklé pohyby, ktoré sú súčasťou bežných fyzických cvičení narušujú jemnú prácu vnútorných orgánov. Pretože práve vnútorné orgány zaisťujú proces regenerácie organizmu a obranu tela proti všetkým činiteľom, ktoré môžu do tela zaniesť chorobu. Je zrejmé, že každé narušenie ich funkcie obmedzuje schopnosť organizmu nahradzovať staré opotrebované bunky novými a bojovať proti vírusom a mikroorganizmom. Vnútorné orgány dokážu to, čo nedokážu najvypestovanejšie svaly chrániť organizmus pred chorobami a starnutím.

Vnútorné tao cviky chránia a ozdravujú vnútorné orgány a dodávajú im energiu. Ak sú vnútorné orgány zdravé, tak je telo prirodzeným spôsobom krásne. V systéme tao vnútorné cviky pre zdravie je dôraz nie na vonkajšom cvičení, ale na vnútornom otužovaní (nei kung). V počiatočných fázach je tao značne orientované na fyzický pohyb ale neskoršie ustupuje fyzický pohyb do pozadia a dôraz je predovšetkým na vnútornom pohybe. A tak je pokročilý cvičenec zdanlivo strnulo nehybný, ale jeho vnútro bude aktívne a bude prekypovať vitalitou.

Celá moc tao pre zdravie spočíva:

Má dokonca prednosti pred jogou, kde sa niektoré cviky robia v neprirodzených postojoch a pohyboch a niektoré asány nemôžu robiť ľudia so zhoršeným zdravotným stavom. Keď sa venujeme vonkajším cvikom, musíme zároveň prevádzať aj vnútorné cviky. Keď sa venujeme tao vnútorným cvikom pre zdravie (nei kung) môžeme na vonkajšie cviky zabudnúť.

Článok pre vás pripravila Ing. Viktória Chovanová.

Použitá literatúra: Vnitrní cviky pro zdraví, Dr.STEPHENT T. CHANG.

Regenerácia síl

Podľa J. Jánošdeáka (1981) pojem regenerácia síl zahrňuje v sebe všetku činnosť, ktorá je zameraná k plnému a rýchlemu zotaveniu všetkých telesných a duševných procesov, ktorých kľudová rovnováha bola predchádzajúcou činnosťou posunutá do určitého stupňa únavy.

Regenerácia nie je sústredená do obdobia po skončení záťaže, ale je súčasťou našej činnosti. Len dobrá a vhodná regenerácia je zárukou skvalitnenia výkonu vo všetkých športových odvetviach. Regenerácia zahrňuje prvky, ktoré majú základný význam, iné sú menej dôležité, prípadne až druhoradé. Na druhej strane nesmieme podceňovať ani jednu z týchto zložiek. Z tohto vyplýva aj vzťah pre komplexnú činnosť každého človeka.

Práca - únava - zotavenie

Z tohto vzťahu je zrejmé, že regenerácia je neoddeliteľnou súčasťou, ktorá sa prelína celým životom každého človeka. Usporiadanie každodenných povinností nešportujúceho človeka dáva dostatočné časové predpoklady na dostatočnú pasívnu a aktívnu regeneráciu. V režime športovcov je situácia podstatne odlišná predovšetkým preto, že ich tréning a športový výkon sa veľmi často pohybujú na hranici metabolických a psychických možností. Dosahovanie maximálnych výkonov, ktoré sa pohybujú stále bližšie nám neznámej hranici ľudských možností, vyžaduje dokonalé využitie všetkých foriem činností, ktoré môžu viesť k ďalšiemu prirodzenému zvyšovaniu výkonnosti. Kvantitu tréningového procesu nejde zväčšovať donekonečna. Je daná voľným časom, možnosťou prispôsobenia sa veľkosti telesnej záťaže pre každého jednotlivca. Podľa súčasných možností a schopností regenerácie, môžeme športový výkon ovplyvniť až o 20%. Pri správnej metodickej koncepcii tréningu je teda celkom reálne, aby sa toto zvýšenie prenieslo do rastu výkonu a výkonnosti.

Komplexná regenerácia má vplyv a pozitívne ovplyvňuje zdatnosť, výkonnosť a dosiahnutý výkon. Regenerácia síl je neoddeliteľnou súčasťou tréningového plánu, pomocou ktorej dochádza k obnove síl.

V komplexnej regenerácií hrá významnú úlohu problém adaptácie. Základom tréningu je adaptácia na maximálne potrebnú záťaž. Ide o pozitívny vplyv. Pri aplikovaní rovnakého podnetu v pravidelných intervaloch dochádza v organizme k procesu adaptácie a postupne na rovnaký podnet prestáva telo reagovať. Z tohto vyplýva, že pri používaní rovnakých tréningových postupov a metód, ako aj rovnakých regeneračných metódach sa uplatní návykový adaptačný efekt a účinnosť použitej metódy sa značne zníži. Tento adaptačný efekt, ktorý pôsobí negatívne na celú športovú činnosť, je potrebné včas rozpoznať a jednotlivé metódy v určitých časových odstupoch striedať.

Regenerácia sa týka predovšetkým zdravého človeka a jej zmyslom je urýchlenie zotavovacích procesov a plánovitá likvidácia akútnej a chronickej únavy. Na rozdiel od podobného pojmu rehabilitácia, táto sa týka predovšetkým chorých a rekonvalescentov a patrí výhradne do kompetencie zdravotníctva. Je logické, že medzi rehabilitáciou a regeneráciou nie je úplne ostrá hranica. Rehabilitácia niekedy zasahuje do oblasti regenerácie síl. Na druhej strane regenerácia občas zasahuje do rehabilitácie, keď sa napríklad snaží odstrániť niektoré bežné bolestivé syndrómy, hlavne na pohybovom systéme.

Niektoré rehabilitačné techniky vyžadujú presnú indikáciu, čo vedie k spolupráci z lekárom. Iba pravidelnými konzultáciami s odborne vzdelanými pracovníkmi sa môžeme vyhnúť niektorým nežiadúcim účinkom. Toto platí nielen o prostriedkoch, ktoré sú spoločné regenerácií aj rehabilitácií, ale platí to tiež o výžive, pitnom režime a problémoch denného života.

Regenerácia síl je v živote každého z nás nesmierne dôležitá. Jej formy môžu byť najrôznejšie a určite sa budú individuálne odlišovať podľa predchádzajúcej činnosti a podľa intenzity a dĺžky trvania akejkoľvek záťaže.

Metódy a prostriedky regenerácie

Základom regeneračných postupov je pohybová aktivita, kam patrí:

Obsahom regeneračných aktivít sú cvičenia s rotačnými prvkami, preťahovanie skrátených svalov a posilňovanie svalov oslabených, cvičenia vo vode, herné prvky. Človek používa vodu k odstraňovaniu únavy už od nepamäti formou rôznych umývaní, obkladov, ovinov, spŕch, strikov, ďalej sú to rôzne kúpele, polokúpele a ich kombinácia. Významným regeneračným prostriedkom je klasická masáž so zvláštnou technikou. Sauna predstavuje rad podnetov, na prvom mieste je podnet tepelný. Pre život je slnečné žiarenie nevyhnutné, preto svetlo patrí medzi dôležité prostriedky regenerácie síl. Vedľa regeneračného slnenia sú k dispozícií kombinované žiariče s ultrafialovým a infračerveným lúčom, v prevencii preťaženia kĺbov a svalových úponov sa osvedčil aj biostimulačný laser.

Pre regeneráciu síl sa využíva teplo v rôznych aplikačných formách, otužovanie napr. vzduchom, prírodnými prostriedkami, elektrickej energie (diatermia) a ďalšie. Sú rozpracované otázky výživy, doplnkovej stravy, vitamínov, biostimulačných výživových prostriedkov, regeneračných nápojov, postupy psychickej regenerácie atď. (Štulrajter, 2003)

Regenerácia

Súčasťou rôznych foriem telesnej a mentálnej aktivity je komplexná regenerácia organizmu, ktorá zaberá v živote každého jedinca nesmierne dôležité miesto. Jej formy môžu byť rôzne a individuálne sa líšia podľa činnosti, intenzity a dĺžky trvania zátaže.

Ak je pohyb a mentálna aktivita vykonávaná dlhodobejšie, je potrebné vedieť a uplatňovať zotavovacie procesy (regeneráciu). K tomu slúžia nielen rôzne druhy regenerácie ako autoregulačné techniky, oddych , správna životospráva , ale aj aktívny oddych - športový výkon nízkej intenzity, priamo ovplyvňujúci priebeh zotavenia.

Komplexná regenerácia organizmu má vplyv aj na psychické vlastnosti a zdravotný a funkčný stav jedinca ako celku.

Príklady najznámejších regeneračných foriem:

Stres

Slovo stres pochádza z angličtiny a keby sme ho chceli preložiť znamená niečo ako tlak, záťaž, napätie. Pod pojmom stres rozumieme záťaž pochádzajúcu z vonkajšieho a vnútorného prostredia, ktoré narúšajú rovnováhu organizmu s prostredím a uvádzajú ho do akútneho alebo chronického napätia.(Seefeldt, 1982). Stresová reakcia je charakterizovaná excitáciou sympatikovej , ktorej úlohou je mobilizovať sily nervovej sústavy a pripraviť všetko k obrane. Informácia prebieha cez sympatikové vegetatívne dráhy do drene nadobličiek, kde sa do krvi vyplaví adrenalín a telo sa pripravuje na výdaj energie ( k útoku alebo úteku) V nasledujúcej fáze putuje informácia cez hypotalamus a hypofýzu do kôry nadobličiek , kde sa produkujú ďalšie hormóny, ktoré pripravujú organizmus na dlhodobejší boj so stresormi.

Tieto procesy sú spojené s ďalšími fyziologickými zmenami, zvyšuje sa: počet červených a bielych krviniek a zrážanlivosť krvi, hladina cukru v krvi (organizmus sa pripravuje na zvýšený výdaj energie), frekvencia srdca a tlak krvi, dychová frekvencia, svalové napätie. Iné telesné činnosti napríklad trávenie sa znižuje, zužujú sa kapiláry ( studené ruky v priebehu stresu) a znižuje sa produkcia slín a hlienu (sucho v ústach).

Základné prístupy zvládania stresu

1. Strava a stravovacie návyky:

z dlhodobého hľadiska by naša strava mala byť vyvážená, obsahovať správne množstvo a pomer tukov, cukrov, bielkovín, vlákniny, vitamínov a stopových prvkov. A ako zlepšiť svoje stravovacie návyky? Je potrebné aby sme znížili príjem tukov (zvlášť nasýtených), červeného mäsa, jednoduchých cukrov, kofeínu, soli, alkoholu a nikotínu a naopak zvýšiť príjem tekutín, celozrných potravín, rybieho mäsa, ovocia, zeleniny a vlákniny.

2. Odpočinok:

ten je dôležitý pre regeneráciu našich síl. Väčšinou sa hovorí o aktívnom odpočinku (šport a činnosti vôbec ale aj relaxačné cvičenie). A pasívny odpočinok (spánok, zníženie aktivít tzv. ničnerobenie alebo sledovanie televízie. Obidva druh odpočinku sú z hľadiska psychohygieny ( odburávania následkov stresu) nutné, no problémom väčšiny ľudí je však minimálne zastúpenie aktívneho odpočinku alebo odpočinku vôbec.

3. Spánok:

je jedným z prirodzených spôsobov odburávania následkov stresu vôbec. Dôležité je dodržiavanie denného režimu, chodiť spať a vstávať v približne rovnakú dobu. Kvalita spánku je ovplyvnená aj kvalitou a kvantitou jedla. Večera by mala byť ľahšia, nemala by byť tesne pred spaním., pred spaním by sa nemali piť povzbudzujúce nápoje.

4. Hospodárenie s časom:

dávajte si len jasné a dosiahnuteľné ciele, berte si len toľko práce koľko zvládnete. Nezačínajte naraz príliš veľa aktivít. Ak je to možné delegujte prácu na iných. Ak si budete poctivo písať zoznam úloh pomôže vám to vyvarovať sa ich zabudnutiu čo je často zdrojom stres.

5. Aktívny pohyb:

je prirodzeným efektívnym prostriedkom neutralizácie stresových hormónov a prevencie civilizačných chorôb.

6. Sociálna opora:

ani tie najlepšie relaxačné techniky nám nepomôžu keď zostaneme so svojim stresom osamotení. Sociálnou pomocou rozumieme pomoc, ktorá je poskytovaná inými ľuďmi človeku v núdzi.

7. Relaxácia ktorej sa budeme ďalej bližšie venovať.

Relaxovanie

Psychologickým ponímaním relaxácie je psychická činnosť zameraná na dosiahnutie harmónie tela, duše a ducha. Samotný pojem relaxácia pochádza zo stredoveku a v starofrancúzštine znamená: vypustiť väzňa. Jej cieľom.je, aby energie, ktoré drží človek spútané, dokázal oslobodiť. Znamená to dvojité puto, pretože z nejakého dôvodu určitú energiu potlačí, ktorá sa takto stráca. Spútaný nie iba väzeň, ale aj žalárnik. Takto nahromadená energia sa ukladá v konkrétnej časti tela. Cieľom nácviku relaxácie je naučiť sa reč vlastného tela a oslobodenie energie. Z psychologického hľadiska nie je náhodné, kde sa daná energia nahromaďuje, má informačný náboj a jej konkrétnym vyjadrením sú psychosomatické ochorenia. Keď je človek dostatočne relaxovaný, nenaštve sa tak ľahko, je tolerantnejší, znesie viac frustrácie, ľahšie nachádza riešenia aj v konfliktových situáciách, je odolnejší voči stresu. Ten, kto pravidelne relaxuje, už po mesiaci cvičenia má zmenené energetické pole, jeho aura je silnejšia, je veselší a pokojnejší.

Psychoterapeutické využitie relaxačných techník

Pojem relaxácia vznikol pôvodne vo fyziológii a znamenal uvoľnenie svalových vlákien. V dnešnej psychológii sa pod pojmom relaxácia rozumie psychické a fyzické uvoľnenie. Relaxácia spolu so správnym dýchaním patrí k najúčinnejším spôsobom neutralizácie negatívnych účinkov stresu. V relaxovanom stave dochádza k telesným zmenám, ktoré sú protipólom stresu a napätia. Aktivizuje sa parasympatikus, spomaľuje sa dýchanie, pulz a klesá krvný tlak. Zvyšuje sa produkcia serotonínu, ktorý pozitívne ovplyvňuje náladu, pocit kľudu a spokojnosť. V súčasnosti existuje mnoho relaxačných techník, preto je dôležité vybrať si správnu relaxačnú metódu. Pri výbere je potrebné zhodnotiť zdravotný stav človeka a jeho osobnostné charakteristiky.

Využitie relaxačných a meditačných techník

Je naozaj mnoho ochorení pri ktorých využitie relaxačných techník naozaj pomáha. Je možné ich využívať v medicíne, taktiež samozrejme aj v psychológii. U veľmi vážnych ochorení sa samozrejme relaxácia používa súčasne s inými liečebnými postupmi, nie miesto nich. Využívajú sa teda pri : burn-out syndróm, depresie, hraničné poruchy osobnosti , insomnia, násilie voči deťom ( liečba prchkých rodičov ), patologické hráčstvo ( pri liečbe aj prevencii), rehabilitácia obetí znásilnenia, pracovná rehabilitácia, rodinná a manželská terapia, tvorivosť, úzkostné stavy, závislosť na alkohole a iných látkových závislostiach vrátane tabaku ( prevencia a súčasť liečby)...samozrejme sa relaxačné techniky využívajú aj pri somatických ochoreniach ako astma, afty, herpes, infarkt, pri úrazoch hlavy...

Samoregulačné schopnosti organizmu

Do akej miery však vieme ovplyvniť vnútornú harmóniu svojho tela?

Proces samoregenerácie spočíva v tom, že človek si musí vedieť sám poradiť so všetkými problémami. Ľudia sa snažia zdravšie žiť, svoje zdravie uchovať takým spôsobom, aby boli odolní, čiže človek má cieľ nebyť chorý a v tomto sa ja snažím pomôcť. A je jednoduchšie presviedčať ľudí, keď im ukážete niečo konkrétne. Napríklad pri irisdiagnostike dúhovku, ktorá prezrádza, či je človek v rovnováhe. Aj keď pacient nie je odborník, nie je pre neho ťažké pochopiť, že napríklad lokálne pigmentácie znamenajú poruchy vylučovania žlče alebo lymfatického systému. Prispôsobujem sa momentálnemu stavu pacienta a najmä sa snažím rôznymi cvičeniami, vnútornou masážou pečene, prípadne s použitím chemickej podpory, čo môžu byť aj bylinky alebo čaje, posilniť tú - ktorú slabú stránku organizmu tak, aby sme obnovili rovnováhu.

Holistická medicína kladie dôraz aj na individualitu pacienta, takže tomu podriaďujete aj výber metód a postupov liečby?

Verím na všestranné, všeobecné, pozitívne účinky relaxu, kúpania, plávania, hygieny, cvičenia. Tým však so všeobecným končím. Pokiaľ hovoríme o regeneračnej medicíne, každý človek dostane individuálny recept, aj keď používame na prvý pohľad štandardné postupy. Najprv musíme organizmus očistiť - čo robíme pomocou špeciálneho gélu vyrobeného na báze kremíka, nestačí však použiť len tento adsorbent, ktorý zvnútra pohlcuje... ...škodliviny? Nie škodliviny, náš organizmus zaťažuje náš vlastný metabolizmus. Denne strácame milióny krviniek, baktérií, množstvo buniek zo slizníc, to všetko musíme recyklovať... Vo všeobecnosti vieme, že hrubé črevo je zanesené odpadom a plné baktérií, je ich až okolo 400 druhov...

Je komerčný ťah, že laktobacil je dobrý a ostatné baktérie sú škodlivé. Všetky baktérie rozkladajú vlákninu a môžu byť prospešné. Záleží od teploty v hrubom čreve, ako sa bude určitý druh baktérií vyvíjať. Najmenej agresívne sa správajú baktérie, ktoré žijú v optimálnych podmienkach, ak sa tie budú zhoršovať, o to viac prežijú agresívne baktérie. Každá baktéria je nám prospešná, kým žije a pracuje. A každá baktéria, keď umiera, uvoľňuje membrány endotoxínov. Z tohto dôvodu používame gélový adsorbent pohlcovač, a nie preto, že máme v organizme toxické produkty. Každý deň rutinne likvidujeme a regulujeme počet buniek, či sú to mikroorganizmy alebo naše vlastné bunky a regulácia toho počtu je vlastne najvzácnejšou prácou protilátok - tzv. imunoglobulínov. Na sliznici hrubého čreva sa nachádza tzv. enterohematická bariéra. Keď je poškodená, prepúšťa toxíny do nášho organizmu. Preto používame spomínaný gél. Vďaka nemu dochádza už do dvoch dní k regenerácii tejto bariéry na sliznici čreva, pretože pohlcuje v črevách toxíny, naviac viaže produkty nedokonalého rozkladu žlče a zároveň sliznicu chráni. Vhodný je aj pre pacientov, ktorí majú problémy s vylučovaním - buď majú spomalenú peristaltiku alebo dráždivý zápal. Možno ho použiť aj pri otvorených vredoch. Čiastočne reguluje aj teplotu, a o to menej musíme použiť akupunktúru, aby sme zharmonizovali všetky časti hrubého čreva.

Aký je postup pri manažovaní vhodnej liečby?

Prvé je nastavenie metabolizmu. Každý úsek hrubého čreva má prepojenie na segmenty chrbtice. V prvom rade normalizujeme fyziológiu trávenia, potom svalovú symetriu v tele. A každá časť tela je napojená na určitý segment chrbtice. Nastavením trávenia a vylučovania prechádzame k obnove symetrie svalového napätia a v prepojení s tým aj krvného obehu a aj mikrocirkulácie. Na to používame metódu Hai-Hua - akupunktúru bez ihiel, masáže, rôzne pomôcky, cvičenia, aby sme obnovili rovnomerné svalové napätia a rovnomerný krvný obeh, celé telo musí byť zásobované rovnomerne. Ďalšou z metód je biorezonancia.

Zdroj: MUDR. Fesenko

Zdravý životný štýl.

Alebo čo si myslí naslovovzatý odborník Bc. Peter Jež, zakladateľ spoločnosti Faktorplus, propagujúcej Nordic Walking a zdravý životný štýl.

Na začiatku mojej poradenskej praxe vo výžive a dietológii by som sa bol škriepil, že veci sú takmer tak, ako majú byť. Bytostne som sa mýlil!

Už počas prvých rokov ma získané skúsenosti poučili o realite a denne mi ukazujú, že sa "češeme proti srsti". Je mnoho vecí, ktoré nás môžu ohroziť. Veľkú väčšinu z nich si aj uvedomujeme a riziká sa snažíme eliminovať. Ešte som však nepochopil, čo v nás vyvoláva ten falošný pocit pokoja, keď denne pokúšame osud zlými stravovacími návykmi. Verte, že spôsob stravovania, a nebojím sa povedať, že väčšiny ľudskej populácie, batoľatá nevynímajúc, sa dá prirovnať k ruskej rulete. Náš organizmus potom každý deň vykoná mnoho hrdinských skutkov v nespočetných bitkách, ktoré zvádza, aby sme sa mohli prebudiť do nového rána. Začiatkom konca je obligátna veta: "No a? Tak mám pár kíl navyše, to hádam nie je zločin a tak tlstý(á) ešte nie som." Dobre, ale čo zdravie? Nie je nadváha už určitou známkou začínajúcej choroby? Kam kráčame? K falošnej nádeji na zmenu stavu používaním liekov a prípravkov na chudnutie väčšinou končiacej neúspešne. Zázračné stroje, ktoré nás bez akéhokoľvek úsilia zbavia prebytočných kilogramov, tiež neexistujú. A tak sa v dôsledku zlej výživy a nadmerného používania liekov zdravotný stav populácie zhoršuje.

Zdravá výživa, racionálna strava, prírodné doplnky, zaradenie surovej stravy (ovocia, zeleniny, semienok atď.) proste návrat k prírode = naša budúcnosť. Ťažko nájdete dvoch ľudí s rovnakým metabolizmom a biologickými procesmi. Preto nemôžu fungovať univerzálne prostriedky "zaručene" vedúce k schudnutiu. Každý je individualista, a tak jedine vyvážená strava, zodpovedajúca dávka bielkovín, tukov, surovej zeleniny a ovocia, včítane tekutín vám zaručí úspech a výsledky. Ak k tomu primerane pridáte pohybové aktivity, máte nastavený správny kurz k plnohodnotnému a dlhému životu v zdraví. Byť zdraví, silní a v kondícii nie je otázkou veku! Verte, že ak sa objaví problém, tak pramení skôr z nedostatku príležitosti, pri ktorých by naše svaly prekonávali odpor. Tie totiž zostávajú silné a pružné len v prípade, ak sú primerane zaťažované. Naproti tomu nečinnosť či len zanedbateľná aktivita vedie k ich tzv. atrofii (ubúdaniu, zmenšovaniu). A práve tu pramenia mnohé zdravotné problémy, pretože svaly napr. ovplyvňujú držanie tela, jeho výkonnosť, stimulujú rast kostí, chránia kĺby i chrbticu, aktivujú látkovú výmenu atď. Preto môžeme povedať, že dobrý stav našich svalov je investíciou do budúcnosti, na ktorej neprerobíme.

Fitnes

Trendom dnešnej doby v spoločnosti na celom svete sú aktivity všeobecne nazývané fitnes. Ich zmyslom je dosiahnutie celkovej zdatnosti (vitality), čo znamená všeobecnú telesnú kondíciu, fyzickú a duševnú harmóniu i rozvoj sily vedúcej k upevneniu nášho zdravia. Fitnes sa stáva v podstate životným štýlom, ktorého súčasťou nie je len pohyb vo všetkých podobách, ale aj zdravý stravovací režim (t.j. pestrý a vyvážený jedálny lístok). Neoddeliteľnou súčasťou fitnes aktivít je posilňovanie, na čo ešte stále mnoho rekreačných a výkonnostných športovcov zabúda. Treba dodať, že neoprávnene, pretože tak ako platí, že samotné posilňovacie cvičenie bez aeróbnych (vytrvalostných) činností, včítane zdravého jedálneho lístka nevedie k zníženiu váhy, tak tiež platí, že bez posilňovania nikto nikdy nezíska silné a pevné svaly, ktoré sú základom nášho zdravia, t.j. celkovej telesnej a duševnej harmónie. Mala by to byť predovšetkým slobodná a dobrovoľná forma telesnej činnosti, vedúca k dokonalejšej fyzickej a duševnej kondícii alebo k dosiahnutiu maximálnej výkonnosti, ak ide o súťažný šport. Pôvodný význam slova je odvodený z latinského disportare, alebo neskôr starofrancúzskeho desporter či anglického disport. Postupným vývojom sa šport stal neoddeliteľnou súčasťou života ľudskej spoločnosti na všetkých kontinentoch Zeme. Ak zoberieme do úvahy významný podiel športu na utváraní osobnosti človeka či už z hľadiska zdravotného, alebo spoločenského, mali by sme prijať s vďačnosťou skutočnosť, že s jeho rozličnými formami sme spätí už od detstva. Napríklad školský šport telesná výchova v školách na všetkých stupňoch systematicky rozvíja našu osobnosť. Prirodzeným spôsobom sa snaží perspektívne vytvoriť kladný vzťah k pohybu ako neoddeliteľnej súčasti nášho života.